fbpx
Select Page

Privatlivspolitik

Vores websteds adresse er: http://www.hestekraften.dk

Storegade 61, 6862 Tistrup – Ejer Anne-Sophie Holm Gram Nielsen

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det:

Kontaktformularer/Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Indejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics/Hvem vi deler dine data med

Vi deler nogle af dine data med Dinero, vores regnskabsprogram, som navn, adresse, mail og mobilnr., dem har vi en aftale med som er godkendt og ligger i vores arkiv. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev er din mailadresse gemt i mailshimp.

Hvor længe vi gemmer dine data

 Vi har din mail i Mailchimp indtil du afmelder at modtage nyhedsbrev – Dinero i forhold til rengskabsmæssigt lovgivning

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Yderligere information

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Katrine Venke.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Hestekraften, Storegade 61, 6862 Tistrup.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende onlineforløb, meditationer, uddannelsesforløb samt sessioner, services samt andre ydelser.

Online forløb, 1:1 forløb, 1:1 sessioner, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding ved forløb, køb af produkter og aftale om opstart er bindende. og der vil altid sendes en aftale på mail vdr. betalingsaftale og evt. afdrags ordning.

Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse og aftale om opgave og eksekvering af opgave stopper. I så fald refunderes betalte rater ikke.

Forløb, produkter og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet og aftalt ved hver produkt eller service. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Hestekraften, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældnede produkt inden du bekræfter aftale og køb.

Rettigheder

Hestekraften har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, online kurser, forløb samt PR.

Ved køb af vores ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Hestekraften måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Hestekraften skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Og der er samvær med hestene på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Hestekraften har handlet simpelt uagtsomt.

Fortrydelsesret

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services gældende: Onlineforløb, 1:1 forløb, online forløb, uddannelse samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ændring af forretningsbetingelser

Hestekraften har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Hestekraften forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Jeg bekræfter at jeg er bekendt med persondataforordningen, som træder i kraft 25. maj 2018, og jeg bestræber mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

Jeg opbevarer emailadresser i MailChimp som overholder GDPR’s retningslinier.

Jeg opbevarer emailadresser da jeg blandt andet tilbyder live forløb og online kurser, som jeg sælger online gennem nyhedsbreve. Jeg opbevarer emailadresserne indtil læseren selv afmelder sig eller indtil min virksomhed måtte ophøre. Læseren kan til enhver tid afmelde sig nederst i alle mine nyhedsbreve.

Jeg opsamler desuden data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som jeg bruger til markedsføring via Facebook adds

Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan/tør jeg godt.

– Pippi Langstrømpe